Усвояване на пострадала дървесина от ДГС Клисура

14.01.2022

Грижата за гората при усвояването на дървесината след природни бедствия е същото толкова важен процес при нейното стопанисване, колкото нейното залесяване и отглеждане. След възникналия върхов пожар на 02.08.2021г. в землището на село Розино, община Карлово, който обхвана иглолистна култура, предимно от черен бор на площ 950дка е извършена инвентаризация на засегнатите насаждения и за усвояване на повредената дървесина е изготвено план извлечение в което е предвидена да се изведе принудителна сеч  с интензивност 100% на обща площ 897 дка за усвояване на 14 056 куб. стояща маса. За кратко време ТП ДГС-Клисура създаде необходимата организация за усвояване на пострадалата дървесина, с което няма да се допусне  нейното похабяване.