Справяне с нанесени щети от бедствия - ДГС Смолян

14.01.2022

В следствие обилните дъждове и интензивното снеготопене в средата на месец декември 2021 г. на много места по територията на ТП ДГС „Смолян”  водните течения излязоха от коритата си и нанесоха значителни щети на горската инфраструктура.  Има частично разрушени и подкопани пътища, съборени и компрометирани мостове и водостоци, затлачени отводнителни канавки и др.

В края на месец декември 2021 г. и началото на месец януари 2022 г. започна установяване на нанесените щети, ремонт и възстановяване на разрушената инфраструктура. Към момента са ремонтирани и е възстановена проходимостта на около 5 км. пътна мрежа. Възстановена е и проводимоста на основните дерета към местностите „Даналовото” и „Чаталово”, които бяха изнесени от поройните води. Основната част от възстановителните дейности се извършва от работещите в ТП ДГС „Смолян“, с помощта на наличната в стопанството техника.

Установяването на щетите и ремонта на компрометираните пътища и други съоръжения ще продължи и в бъдеще, тъй като голяма част от горските територии в момента не са достъпни, поради снежната покривка и нарушената инфраструктура.