Процедура №Т00023-22 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00023-22
Първа дата02.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект № 2221

Данни за дървесината

Обект/и №2221
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция