Процедура №Т00026-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00026-22
Първа дата04.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
Предмет"Попълване на иглолистни култури, отглеждане на иглолистни култури, предпазване на фиданките от дивечови повреди и отглеждане на млади насаждения без материален добив", включени в обект № 3 за 2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №3/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция