Процедура №Т00033-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00033-22
Първа дата17.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - обекти №2228, 2229.

Данни за дървесината

Обект/и №2228, 2229
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция