Процедура №Т00034-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00034-22
Първа дата21.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина с ограничение за местни търговци - обекти №2220, 2222, 2223, 2224.

Данни за дървесината

Обект/и №2220, 2222, 2223, 2224.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция