Процедура №Т00036-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00036-22
Първа дата10.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2200

Данни за дървесината

Обект/и №2200
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция