Процедура №Т00042-22 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00042-22
Първа дата28.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2225, 2226 и №2227

Данни за дървесината

Обект/и №2225, 2226, 2227
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция