Процедура №Т00047-22 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00047-22
Първа дата17.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включващ обект № 2239

Данни за дървесината

Обект/и №2239
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция