Процедура №Т00048-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00048-22
Първа дата23.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2240, 2241, 2242, 2243, 2244

Данни за дървесината

Обект/и №2240, 2241, 2242, 2243, 2244
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция