Процедура №Т00050-22 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00050-22
Първа дата17.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2207, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229

Данни за дървесината

Обект/и №2207, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция