Процедура №Т00064-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00064-22
Първа дата25.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2201, 2202

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2202
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция