Процедура №Т00084-22 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00084-22
Първа дата28.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обект № 2208

Данни за дървесината

Обект/и №2208
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция