Процедура №Т00086-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00086-22
Първа дата28.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 2135-7

Данни за дървесината

Обект/и №2135-7
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция