Процедура №Т00105-22 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00105-22
Първа дата17.03.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив до централен склад "Зли дол" в Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция