Процедура №Т00109-22 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00109-22
Първа дата22.03.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237

Данни за дървесината

Обект/и №2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция