Процедура №Т00110-22 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00110-22
Първа дата24.03.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2216, 2217, 2218

Данни за дървесината

Обект/и №2216, 2217, 2218
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция