Процедура №Т00120-22 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00120-22
Първа дата06.04.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2224, 2225, 2226

Данни за дървесината

Обект/и №2224, 2225, 2226
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция