Процедура №Т00147-22 на ДГС Момчилград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Момчилград
ИНТ00147-22
Първа дата12.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект №№ 2225 и 2226

Данни за дървесината

Обект/и №2225, 2226
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция