Процедура №Т00149-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00149-22
Първа дата19.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2241, 2242, 2243, 2244

Данни за дървесината

Обект/и №2241, 2242, 2243, 2244
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция