Процедура №Т00154-22 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00154-22
Първа дата23.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2229

Данни за дървесината

Обект/и №2229
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция