Процедура №Т00159-22 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00159-22
Първа дата27.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2227 и 2236

Данни за дървесината

Обект/и №2227, 2236
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция