Констатирана незаконна сеч от служители на ДГС Алабак

12.05.2022

На 05.05.2022г. при извършeн обход от служители на ТП „ДГС Алабак“, гр. Велинград в местността „Манолев връх“, зем. с. Света Петка, отдел/подотдел 328 "г" и "в" е констатирана незаконна сеч, изразяваща се в сеч на 8 броя дървета от дървесен вид бук и габър, с обща кубатура 2.78 куб.м, немаркирани с контролна горска марка. За насаждението има издадено позволително за сеч. Констатирана е и сеч на 32 броя дървета от дървесен вид бук, зимен дъб и габър с обща кубатура 11.41 куб.м в съседно насаждение, не маркирани с КГМ и без издадено писмено позволително за сеч. Нарушенията са извършени в държавни горски територии. За констатираното е подаден сигнал на телефон 112 и са уведомени органите на МВР.