Процедура №Т00161-22 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00161-22
Първа дата03.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229

Данни за дървесината

Обект/и №2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция