Процедура №Т00162-22 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00162-22
Първа дата07.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226

Данни за дървесината

Обект/и №2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция