Процедура №Т00166-22 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00166-22
Първа дата08.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2230

Данни за дървесината

Обект/и №2230
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция