Процедура №Т00172-22 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00172-22
Първа дата21.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2238

Данни за дървесината

Обект/и №2238
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция