Процедура №Т00174-22 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00174-22
Първа дата23.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2221

Данни за дървесината

Обект/и №2221
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция