Процедура №Т00175-22 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНТ00175-22
Първа дата21.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232, 2233

Данни за дървесината

Обект/и №2230, 2231, 2232, 2233
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция