Процедура №Т00180-22 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00180-22
Първа дата05.07.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 222240, 22314, 22342, 22102, 22144, 22315, 22331, 22246

Данни за дървесината

Обект/и №22240, 22314, 22342, 22102, 22144, 22315, 22331, 22246
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция