Преустановяване на ел. захранването на гр. Ракитово

20.06.2022

Преустановяване на захранването с ел. енергия на 21.06.2022 г. в община Ракитово