Процедура №Т00190-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00190-22
Първа дата14.07.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2245, 2246

Данни за дървесината

Обект/и №2245, 2246
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция