Процедура №Т00191-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00191-22
Първа дата18.07.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2121-1, 2128-1, 2162-1, 2214-1, 2245

Данни за дървесината

Обект/и №2121-1, 2128-1, 2162-1, 2214-1, 2245
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция