Процедура №Т00195-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00195-22
Първа дата19.07.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2218-1, 2210-1, 2211-1

Данни за дървесината

Обект/и №2218-1, 2210-1, 2211-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция