Процедура №Т00205-22 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00205-22
Първа дата08.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2245С и 2247С

Данни за дървесината

Обект/и №2245С, 2247С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция