Процедура №Т00206-22 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00206-22
Първа дата05.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2228, 2230 и № 2234

Данни за дървесината

Обект/и №2228, 2230, 2234
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция