Процедура №Т00207-22 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00207-22
Първа дата08.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обект № 2214

Данни за дървесината

Обект/и №2214
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция