Процедура №Т00209-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00209-22
Първа дата12.08.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2248

Данни за дървесината

Обект/и №2248
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция