Процедура №Т00212-22 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00212-22
Първа дата10.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от Обект № 2223

Данни за дървесината

Обект/и №2223
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция