Заповед З-16-160 на ТП ДГС Пазарджик

26.07.2022

Заповед З-16-160 за учредяване на безсрочно право на ползване за устройване на постоянен пчелин