Процедура №Т00217-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00217-22
Първа дата24.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2231

Данни за дървесината

Обект/и №2231
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция