Процедура №Т00222-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00222-22
Първа дата23.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2203-1

Данни за дървесината

Обект/и №2203-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция