Процедура №Т00231-22 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00231-22
Първа дата02.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2231, 2232, 2233

Данни за дървесината

Обект/и №2231, 2232, 2233
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция