Процедура №Т00232-22 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00232-22
Първа дата05.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2250

Данни за дървесината

Обект/и №2250
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция