Процедура №Т00256-22 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00256-22
Първа дата21.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2022 г./ - "Отглеждане на горски култури"

Данни за дървесината

Обект/и №2 /2022г./
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция