Заповед № З-08-321 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин - ДГС Доспат

15.09.2022