Процедура №Т00271-22 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00271-22
Първа дата13.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2221, №2222 и №2223

Данни за дървесината

Обект/и №2221, 2222, 2223
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция