Процедура №Т00272-22 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00272-22
Първа дата11.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234

Данни за дървесината

Обект/и №2234
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция