Процедура №Т00274-22 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00274-22
Първа дата12.10.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 22-7

Данни за дървесината

Обект/и №22-7
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция