Процедура №Т00275-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00275-22
Първа дата17.10.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампирана на маркирана дървесина на корен за обект № 2253С

Данни за дървесината

Обект/и №2253С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция